Hoe inschrijven?
Het inschrijven van een nieuwe leerling gebeurt altijd via de directie. (bij afwezigheid het secretariaat)

Wanneer inschrijven?
We maken een onderscheid tussen kleuters en leerlingen die van school veranderen en een inschrijving van een peuter.

Kleuters en leerlingen die van school veranderen kunnen op gelijk welk moment instappen na een kennismakingsgesprek en de officiële inschrijving op voorwaarde dat er nog voldoende capaciteit beschikbaar is.
Peuters dienen echter vooraf te worden ingeschreven willen ouders zeker zijn van een plek op onze school. De effectieve start gebeurt op één van de voorziene instapmomenten.

Inschrijvingsbeleid geboortejaar 2017

voor peuters geboren tot en met 31 december 2017

De peuters kunnen ingeschreven worden gedurende de voorziene inschrijvingsperiodes waarbij rekening gehouden wordt met de maximumcapaciteit. De meest recente informatie hieromtrent vindt u hier.

Instappen van peuters
Op volgende instapmomenten moeten de peuters effectief minstens twee jaar en zes maanden jong zijn.

eerste dag na zomervakantie
eerste dag na de herfstvakantie
eerste dag na de kerstvakantie
1 februari
eerste dag na de krokusvakantie
eerste dag na de paasvakantie
eerste dag na het Hemelvaartverlof

Hoe inschrijven?
Na de inschrijving van uw kind in onze school, wordt u uitgenodigd naar een kennismakingsmoment waarbij u rondgeleid wordt door onze school.
Dit laat u toe een eerste beeld te vormen en desgevallend contact te hebben met de klastitularis van uw kind.
Voorts ontvangt u documentatie omtrent de verschillende instanties waarmee onze school samenwerkt.
Denk hierbij aan CLB, opvangaanbod, ...

Wanneer u uw kind inschrijft in onze school vragen we aan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent de ISI kaart of de kidsID of een uittrekstel uit de geboorte-akte van uw kind mee te brengen. Indien één of meerdere kinderen uit uw gezin een studietoelage ontvangt, een bewijsstuk hiervan.

Om de inschrijving sneller te laten verlopen, kunt u ook de inschrijvingsfiche afprinten en ingevuld meebrengen.

Uw peuter voor het eerst naar school...
Wat doet een kleuter in de klas en waarom? Wie loopt rond op school? Op die vragen krijgen ouders van instappende kleuters een laagdrempelig antwoord in het "startersboek: naar de kleuterklas" van Klasse voor Ouders. Bij het boekje hoort een kleurrijke vertelkaart waarmee ouders met hun kind over de kleuterklas kunnen praten.

Op www.klasse.be/ouders vind je filmpjes die ouders laten binnengluren in een kleuterklas. De beelden zijn van commentaar voorzien door de bekende kinderpsychiater Peter Adriaennssens. Niet te missen voor wie er van droomt om eens een vlieg in de kleuterklas te zijn.

 

Alle ontvangen, persoonsgebonden informatie is vertrouwelijk en valt onder de toepassing van de privacywetgeving.

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Wegel

B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo

09/377 29 65

info.dewegel@coltd.be