DEWEGEL

In het wegelpraatje wordt
teruggeblikt naar wat is geweest,
vooruitgekeken naar wat komen zal.

 23 december 2022

31 maart 2023