We voorzien een nieuw schoolgebouw op de Kleine Wegel met 2 verdiepen voor de ganse lagere school.  Bouwoppervlakte: 3 250 m2

15 klaslokalen (9 op 1° verdiep, 6 op 2° verdiep) met alle pedagogische voorzieningen

1 zorglokaal

2 lokalen voor de zorgcoördinatoren, beleidsondersteuner

2 vergaderlokalen (1 per verdiep)

1 ruim secretariaat (benedenverdieping)

2 directielokalen voor 2 directies (1° verdiep)

1 leraarskamer (1° verdiep)

een nieuw sanitair blok (benedenverdieping)

voldoende sanitaire voorzieningen per verdiep voor leerlingen en personeel

een ruime polyvalente zaal (refter, keuken, muzische ruimte - compartimentering mogelijk, ICT-faciliteiten, ...)

een goed uitgerust EHBO-lokaal (benedenverdieping)

voldoende archief- en stockeerruimte

een nieuwe sportzaal voor de lagere afdeling (bergruimte, kleedruimtes, toiletten, ...)

Lift

Deze eerste visie is op papier gezet door de wergroep 'De Nieuwe Wegel' mei-juni 2011.  Dit concept werd dit schooljaar reeds aangepast.

Het architectenbureau zal midden 2012 in samenspraak met de bouwheer het definitief concept opmaken.

 

Bijkomende aanpassingswerken op de Kleine Wegel

  • Overdekte speelruimte voorzien voor 600 kinderen!
  • Overdekte fietsenloodsen voorzien voor 200-250 fietsers (kleuters / lager)
  • Bestaande speelplaats aanpassen en eventueel groene zones herschikken
  • Bos: verharde en onverharde speelruimtes maken
  • Extra toegangen tot de site maken
  • ...

Waarschijnlijk zullen er uiteindelijk nog meer aanpassingswerken dienen te gebeuren eens het concept in een latere fase staat.

Go to top