Document waarin de bouwambities van de school worden uitgeschreven.

'De Wegel moet in de toekomst qua gebouwen en infrastructuur kunnen terugvallen op 1 groot project waar alle actoren zich kunnen in terug vinden. Hoe vlugger dit gebeurt hoe beter.'

Tien geboden voor een goed schoolgebouw

  1. Het gebouw moet uitnodigend en toegankelijk zijn
  2. Alle beschikbare ruimtes moeten een doel hebben
  3. Het nieuwe gebouw moet zorgen voor een goed georganiseerde circulatie van alle personen
  4. Een goed binnenklimaat is een must
  5. Het gebouw moet inspirerend en tevens aanmoedigend zijn
  6. Het nieuwe gebouw moet in dialoog staan met de onmiddellijke omgeving
  7. Het telt interessante binnen- en buitenruimtes
  8. Het gebouw staat open voor de gemeenschap
  9. Het moet een duurzaam project zijn en mileuvriendelijk
  10. Het nieuwe schoolgebouw moet bestaan uit flexibele, aanpasbare ruimtes
Go to top