Belangrijke data binnen het bouwproject 'Op weg naar een nieuwe Wegel'

JANUARI 2015

- De funderingen worden gegraven en de regenput van wordt gegoten

- De rioleringen worden op de juiste plaats gestoken

26 JANUARI 2015

- Op maandag 26 januari 2015 wordt de torenkraan geplaatst. Deze is meer dan 30 meter hoog en is reeds van ver te zien.

DECEMBER 2014

2 DECEMBER

Op dinsdag 2 december 2014 begonnen de werkzaamheden op de Kleine Wegel.  Om 7u 's ochtends kwam de aannemer, STRABAG, de werfzone inrichten.
In een eerste fase werd de werfzone VOLLEDIG afgebakend met hekkens.

8 DECEMBER

De toegang tot de Kleine Wegel zal vanaf nu geschieden via de oprit van de psychiatrische instelling Sint-Jan via de B.L.Pussemierstraat.
We vragen met aandrang aan de ouders om deze toegang niet met de auto te gebruiken!!! De parking aan de sporthal is ruim genoeg.
Het hekken aan de psychiatrie zal bij het begin en einde van de schooluren in de voor- en namiddag gedurende een 30-tal minuten volledig open staan.
Op die manier zal de toegang tot de Kleine Wegel vlot kunnen plaatsvinden.

15 DECEMBER

De bomen in het speelbos achter de blok van het 1° leerjaar worden gekapt en het terrein wordt klaargemaakt voor de verschillende speelplaatsen van het lager.  Het bouwterrein zelf wordt klaargemaakt om de funderingen na de kerstvakantie uit te graven.  De kerstvakantie betekent voor de bouwvakkers ook een periode van verlof.  De werkzaamheden zullen dus terug opgestart worden op maandag 5 januari 2015.

We blijven u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in dit bouwdossier en brengen via deze pagina verder verslag uit.

 

Wil je de voorstelling van onze buurtvergadering nog eens opnieuw bekijken ? Dat kan !

 

Go to top