Bijdrageregeling

 De bijdrageregeling voor het schooljaar 2016-2017 wordt goedgekeurd in de schoolraad van augustus 2016

Scherpe maximumfactuur (omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sport, schooluitstappen voor 1 dag.  Ook materialen die de kinderen via de school moeten aankopen vallen daar onder)

Kleuteronderwijs: maximum 45 euro/kleuter/schooljaar
Lager onderwijs: maximum 85 EUR/leerling/schooljaar

Minder scherpe maximumfactuur (meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen tijdens de schooluren)

Maximum 420 EUR per kind voor de volledige duur lager onderwijs

Op het eind van het schooljaar wordt een oplijsting gemaakt van alle kosten.  Het resultaat wordt meegedeeld in de infobrochure.

 

Financiële afspraken binnen de scholengemeenschap KaBoE

Iedere basisschool betaalt 45 euro per leerling per schooljaar om ervoor te zorgen dat de leerlingen de eindtermen van de diverse leerplannen behalen.

 

Go to top