Inschrijvingsbeleid schooljaar 2016-2017        

 

Hierbij bezorgen wij u informatie betreffende de inschrijving van uw kinderen in het basisonderwijs in Vlaanderen.

Start de zoektocht naar een plaats voor uw kind een jaar voor het naar een nieuwe school gaat. Want de school kan al een jaar op voorhand starten met inschrijven. In sommige scholen is er een plaatsgebrek. U bent er dus best op tijd bij. U moet inschrijven:

-          Als uw kind voor het eerst naar school gaat

-          Als uw kind overgaat van de lagere school naar het secundair onderwijs

-          Als uw kind van school verandert.

Als uw kind in dezelfde school blijft, dan hoeft u niet elk jaar opnieuw in te schrijven.

Voor de scholen van onze scholengemeenschap KaBoE (Katholiek Basisonderwijs Eeklo) vindt u hieronder de inschrijvingsperiodes en de inschrijvingscapaciteit voor het schooljaar 2017-2018.

1.Basisregel

De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn uitzonderingen. Bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen (zie hieronder).

2.Recht op voorrang bij inschrijving; inschrijvingsperiodes

  1. De kinderen uit dezelfde leefeenheid als kinderen die reeds op school zijn ingeschreven (die één of meerdere (stief-) broertjes en/of zusjes op school hebben), krijgen recht op voorrang bij inschrijving.

Zij kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 16 januari 2017 tot en met vrijdag 27 januari 2017.

Aanmelden kan dagelijks tussen 08.30 uur en 16.00 uur of na afspraak, telefonisch of via mail.

Wie in deze periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht.

  1. Kinderen van onderwijzend en ondersteunend personeel van de school kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 30 januari 2017 tot en met vrijdag 3 februari 2017. Wie in deze periode niet inschrijft, verliest zijn voorrangsrecht

c.Vanaf maandag 13 maart 2017 kan vrij worden ingeschreven, na telefonische afspraak met de directie en tot de maximumcapaciteit van onze scholen is bereikt.

Belangrijk !

Als uw kind geboren is in het jaar 2015, is inschrijven tijdens de hierboven voorziene periodes aanbevolen, ook al kan het slechts instappen tijdens het schooljaar 2018-2019.

Eenmaal uw kind in het inschrijvingsregister is opgenomen, zal u, op het gepaste tijdstip (dicht bij de instapdatum), worden uitgenodigd voor verdere kennismaking met de werking van de school.

In afwachting kunt u reeds met ons kennismaken via de website van onze scholengemeenschap: www.kaboe.be .

3.Capaciteit van onze scholen

 

Voor het schooljaar 2017-2018 wordt voor onze scholen en vestigingen volgende capaciteit vastgelegd:

Niveau KLeuteronderwijs Lager onderwijs
De Meidoorn 240 400
De Wegel 260 400
Sint-Jozef 75 275
Sint-Janneke 100  
Sint-Antonius 150 250
Go to top