LUC GRYP

 

Luc werd geboren op 22 november 1957 in Eeklo en is een rasechte Eeklonaar en staat zijn gehele schoolloopbaan op De Wegel.

Hij ging als kleuter naar het Lekehofje. Daarna stapte hij over naar de Sint-Robertusschool, een afdeling van de toenmalige broederschool in de Pussemierstraat (vroegere Grote Wegel)

 

        alt   

Na het secundaire onderwijs in het toenmalige Sint-Vincentiuscollege volgde hij eerst een opleiding van gegradueerde in de ergotherapie en vervolgens de opleiding van onderwijzer in Oostakker.

Hij startte zijn onderwijsloopbaan in de Sint-Robertusschool en gaf er les in het 3e, 4e en vooral in het 5e leerjaar .

Hij startte als pedagogisch directeur in september 2005.

Door de grote groei die de Wegel kende werd de schoolorganisatie aangepast aan de noden van een grote school.

Een school gedragen door een goed werkend professioneel ingesteld team is zijn droom. Samen met beleidsmedewerkers en de pedagogisch directeur wil hij dit proberen waarmaken in zowel de kleuterschool als de lagere school.

Een school met een duidelijke visie en opdracht, gebaseerd op waarden zoals gastvrijheid, zorgzaamheid, dialoog, integriteit, solidariteit, positief denken en respect voor ieder kind, ouder en medewerker zijn voor hem belangrijke streefdoelen.

Met het huidige directie- en beleidsteam wil hij de Wegel verder uitbouwen tot een school van deze tijd.

Hij is verantwoordelijke voor de administratie + algemene organisatie van de Wegel.

 


 

 

Go to top