Deze schattige kippen verblijven sinds september op onze school. De leerlingen dachten mee over een naam. Uiteindelijk mogen ze vanaf nu officieel met Pim (hen) en Pom (haan) worden aangesproken. Twee leerlingen uit het 6de leerjaar stelden zich kandidaat als de kippenopzichters. Ze zorgen voor de kippen en hun verblijf en houden een oogje in het zeil zo dat de leerlingen op onze school mede zorg dragen voor de kippen. 

Graag herinneren wij jullie aan onze infomoment die deze week doorgaan

Infomoment onderbouw (L1-L2-L3): maandag 5 september
Infomoment bovenbouw (L4-L5-L6): dinsdag 6 september
Infomoment kleuterschool: donderdag 8 september

Telkens om 19.30

 

Onderstaande documenten vinden jullie doorheen het schooljaar ook onder <info <algemeen

Schoolreglement 2022-2023 
Bijlage 1: Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs
Bijlage 2: Privacy verklaring ouders
Bijlage 3: Toestemming publiceren foto en geluidsopnamen

Infobrochure 2022-2023

 ​

   buitenklas in gebruik    sfeerbeeld de nieuwe wegel    leerlingenraad    buitenklas01  

 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Wegel

B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo

09/377 29 65

info.dewegel@coltd.be