Hoe inschrijven?
Het inschrijven van een nieuwe leerling gebeurt altijd via de directie. (bij afwezigheid het secretariaat)
Nu met het strenge veiligheidsbeleid raden wij aan om de inschrijvingen digitaal door te geven. Alle fysieke inschrijvingen werden opgeschort.
Het digitale formulier vindt u hier. 
Deze aanmelding geldt, na bevestiging vanuit de school, als een definitieve inschrijving.
De nodige handtekeningen worden voorzien op het moment van de rondleiding of op het moment dat het kind voor het eerst naar school komt.


Wanneer inschrijven?

We maken een onderscheid tussen kleuters/leerlingen die van school veranderen en een inschrijving van een peuter.
Kleuters en leerlingen die van school veranderen kunnen op gelijk welk moment instappen na een kennismakingsgesprek en de officiële inschrijving op voorwaarde dat er nog voldoende capaciteit beschikbaar is.
Peuters dienen echter vooraf te worden ingeschreven. De effectieve start gebeurt op één van de voorziene instapmomenten.


Inschrijvingsbeleid geboortejaar 2018
voor peuters geboren tot en met 31 december 2018
De peuters kunnen ingeschreven worden gedurende de voorziene inschrijvingsperiodes. De meest recente informatie hieromtrent vindt u hier.

Instappen van peuters
Op volgende instapmomenten moeten de peuters effectief minstens twee jaar en zes maanden jong zijn.
instapdata 2021
Hoe inschrijven?
Na de inschrijving van uw kind in onze school, krijgt u de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een eventuele rondleiding in onze school.
Dit laat u toe een eerste beeld te vormen en desgevallend contact te hebben met de klastitularis van uw kind.
Voorts ontvangt u documentatie omtrent de verschillende instanties waarmee onze school samenwerkt.
Nu met de strenge veiligheidsmaatregelen zullen de rondleidingen op een later moment worden gepland.

 

Uw peuter voor het eerst naar school...
Wat doet een kleuter in de klas en waarom? Wie loopt rond op school? Op die vragen krijgen ouders van instappende kleuters een laagdrempelig antwoord in het "startersboek: naar de kleuterklas" van Klasse voor Ouders. Bij het boekje hoort een kleurrijke vertelkaart waarmee ouders met hun kind over de kleuterklas kunnen praten.

Op www.klasse.be/ouders vind je filmpjes die ouders laten binnengluren in een kleuterklas. De beelden zijn van commentaar voorzien door de bekende kinderpsychiater Peter Adriaennssens. Niet te missen voor wie er van droomt om eens een vlieg in de kleuterklas te zijn.

 

Wensen jullie meer informatie omtrent inschrijven in een school, dan kunnen jullie deze op onderstaande website terugvinden.
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/inschrijven-en-aanmelden-in-een-school.

 

Alle ontvangen, persoonsgebonden informatie is vertrouwelijk en valt onder de toepassing van de privacywetgeving.

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Wegel

B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo

09/377 29 65

info.dewegel@coltd.be