- Inschrijvingen - Vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen. U kan zich aanmelden door het formulier in te vullen achter  deze link. Meer info kan u lezen op onze website onder info/inschrijving.

Het Katholiek Onderwijs heeft een nieuw leerplan klaar dat is goedgekeurd en van kracht gaat op 1 september 2018. De scholen hebben tijd tot 2020 om met dit nieuwe referentiekader aan de slag te gaan. De scholen van onze scholengemeenschap Kaboe kozen ervoor om niet te wachten en de leerkrachten onmiddellijk te laten kennismaken met ZILL.

Zin in leren ! Zin in leven !

ZILLVanaf schooljaar 2018-2019 zullen de scholen van Kaboe concreet aan de slag gaan met het leerplan.

Het nieuwe leerplan gaat er van uit dat kwaliteitsvol onderwijs meer is dan alleen maar vorming geven. De Katholieke Basisscholen zorgen ervoor dat de kinderen ontwikkelen tot vrije, competente en geëngageerde mensen die zin en betekenis vinden in leven en leren. Leren samenleven, leren samenwerken en leren leren gaan in onze scholen hand in hand. Kinderen leren er de wereld ontdekken met de bedoeling om er zich in thuis te voelen en er zich in te engageren. Daarbij zijn kritische zin en creativiteit onontbeerlijk.

Het leerplanconcept laat toe dat scholen optimaal kunnen inspelen op de schooleigen context en op de unieke talenten van elke leerling, met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. We geloven daarbij in de groeikracht van elk kind en in de kracht van verbondenheid.

Dit geëngageerde leerplan komt echter pas helemaal tot zijn recht wanneer het, eenmaal in handen van een krachtig schoolteam tot leven komt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo neemt het schoolteam eigenaarschap over het leerplanconcept op.

 ​

   buitenklas in gebruik    sfeerbeeld de nieuwe wegel    leerlingenraad    buitenklas01  

 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Wegel
B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo
09/377.29.65
info.dewegel@coltd.be