- Inschrijvingen - Vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen. U kan zich aanmelden door het formulier in te vullen achter  deze link. Meer info kan u lezen op onze website onder info/inschrijving.

Krullenbol in de kleuterschool

krullebol boom

 

Schrijven is een complexe bezigheid. Een kind moet heel wat vaardigheden beheersen om tot schrijven te komen.
Daarom zijn we in de kleuterklas al bewust bezig met de nodige motorische vaardigheden en schrijfvaardigheden
die nodig zijn om later tot schrijven te komen.

We halen onze kennis en vaardigheden uit de methode Krullenbol (uitgeverij Die Keure) die we toepassen in onze kleuterschool vanaf de peuterstart.

Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven die de leerkracht bewustmaakt van het ontwikkelingsproces dat een kleuter doorloopt om tot schrijven te komen.

 Alle vaardigheden die nodig zijn worden op speelse manier aangebracht doorheen het ganse schooljaar tijdens de verschillende thema’s in de kleuterklassen. Een ontwikkellijn loopt doorheen de kleuterschool zodat kleuters stap voor stap de nodige bewegingservaringen opdoen die bijdragen toe een goede motorische ontwikkeling.
We hebben aandacht voor het ontwikkelen van beide hersenhelften en zetten in op veel motorische kansen bij onze allerkleinsten.
We gebruiken hiervoor ook onze allergrootste troef op school, onze natuurlijke groene speelplaats. We gaan op onze school voor een speelplaatswerking dat in het verlengde ligt van onze klaswerking. Het ontwikkelen van de kleuter stopt niet om 10.05 wanneer de speeltijd begint.

krullenbol outdoor K2speelzone 2de kleuterklas krullenbol outdoor K1speelzone jongste kleuters  krullenbol outdoor K3 speelzone 3de kleuterklas

 

Beweging is de eerste taal van een kind en het is door middel van beweging
dat het de wereld gaat verkennen en zijn lichaam leert controleren.
Het meest gevorderde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan.
Zo lang een kind niet in staat is om zijn evenwicht te bewaren en volledig stil te zitten of staan,
beschikt het niet over de lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal te kunnen leren."

(Sally Goddard Blythe)

 

 

hersenen bruggen bouwen 

Door te bewegen ontwikkelen onze hersenen.
De beide hersenhelften moeten leren samenwerken.
Deze bruggetjes worden gelegd op jonge leeftijd.
Vandaar het cruciale belang van veel bewegen in de kleuterschool.

middellijn

Evolutie van de ontwikkeling heeft veel te maken met rijpheid van het lichaam.
Hoe meer kansen het lichaam krijgt om te ontwikkelen, hoe meer kansen op rijpheid.

middellijn overkruisen

Rijpheid gaat stap voor stap, forceren heeft geen zin.


Overslaan van ontwikkelstappen kan op latere leeftijd problemen geven.

 

Het uiteindelijke doel is om tot een goede schrijfmotoriek/fijne motoriek komen bij de kinderen waarbij de kinderen onderweg veel plezier hebben aan het ontwikkelproces/rijpingsproces/groeiproces/…

Tot slot …
stap en stamp, loop en spring, buig, strek en draai, rol, sluip en kruip, beweeg je armen hoofd en benen, … en vergeet niet te ademen.

 

 ​

   buitenklas in gebruik    sfeerbeeld de nieuwe wegel    leerlingenraad    buitenklas01  

 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Wegel
B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo
09/377.29.65
info.dewegel@coltd.be