Wat maakt leesplezier op school?

We zetten op onze school in op leesplezier. Wat maakt dat kinderen graag lezen? Hoe kunnen we schoolbreed inzetten op leesplezier en leesmotivatie?
We gaan op onderzoek binnen ons team. We kiezen voor een schoolbieb die we voor het eerst in gebruik nemen in oktober 2020. Deze knusse ruimte is slechts de start van hopelijk vele initiatieven die op onze school nog zullen volgen.
Covid 19 ondermijnt momenteel vele initiatieven die klasoverschrijdend op de planning stonden: ralfi-lezen, tutorlezen, theaterlezen, ... 
Wordt vervolgd ...

schoolbieb02  schoolbieb bovenaanzicht