- Inschrijvingen - Vanaf 23 mei starten de vrije inschrijvingen. U kan zich aanmelden door het formulier in te vullen achter  deze link. Meer info kan u lezen op onze website onder info/inschrijving.

Hoe inschrijven?
Onze inschrijvingsprocedure gebeurt in 2 luikjes.
Het administratief luikje gebeurt via een digitaal formulier steeds bereikbaar via de website van de school.
De kennismaking met de school gebeurt via een afspraak met de directie. Een afspraak kan aangevraagd worden via het digitaal formulier onder opmerkingen of telefonisch via het secretariaat.
Het digitale formulier vindt u hier. 
Deze aanmelding geldt, na bevestiging vanuit de school en het ondertekenen van de aanmelding, als een definitieve inschrijving.

Wanneer inschrijven?
We maken een onderscheid tussen kleuters/leerlingen die van school veranderen en een inschrijving van een peuter.
Kleuters en leerlingen die van school veranderen kunnen op gelijk welk moment instappen na een kennismakingsgesprek en de administratieve inschrijving.
Peuters dienen echter vooraf te worden ingeschreven. De effectieve start gebeurt op één van de voorziene instapmomenten.

Inschrijvingsbeleid geboortejaar 2021
voor peuters geboren tot en met 30 november 2021
De peuters kunnen ingeschreven worden gedurende de voorziene inschrijvingsperiodes. De meest recente informatie hieromtrent vindt u hier.

Instappen van peuters
Op volgende instapmomenten moeten de peuters effectief minstens twee jaar en zes maanden jong zijn.


Inschrijvingsbeleid geboortejaar 2022
voor peuters geboren tot en met 2 december 2022.
De peuters kunnen ingeschreven worden gedurende de voorziene inschrijvingsperiodes vanaf volgend schooljaar.
Meer info volgt in augustus.

Instappen van peuters
Op volgende instapmomenten moeten de peuters effectief minstens twee jaar en zes maanden jong zijn.

Bereken je instapdatum
Vind je bovenstaande schema niet zo duidelijk, dan kun je ook altijd de instapdatum berekenen via deze link.

Wat na inschrijving?
Na het handtekenen van de inschrijvingsdocumenten zit je peuter in ons digitaal systeem. 
Dit betekent dat jullie zullen uitgenodigd worden voor het instapmoment dat plaats vindt een weekje voor de instap.  
Dit persoonlijk contact met de klastitularis en de zorgcoördinator laat u toe een beeld te vormen van de werking van de klas. 
Voorts ontvangt u documentatie omtrent de verschillende instanties waarmee onze school samenwerkt.
Het ontmoetingsmoment heeft als doel een vlotte start voor je peuter te bespoedigen. Het is dan ook ten zeerste aangeraden om je peuter mee te nemen naar dit moment, of de personen die je peuter zullen brengen/ophalen.

Uw peuter voor het eerst naar school...
Wat doet een kleuter in de klas en waarom? Wie loopt rond op school? Op die vragen krijgen ouders van instappende kleuters een laagdrempelig antwoord in het "startersboek: naar de kleuterklas" van Klasse voor Ouders. Bij het boekje hoort een kleurrijke vertelkaart waarmee ouders met hun kind over de kleuterklas kunnen praten. Dit pakket wordt meegegeven op het ontmoetingsmoment.
Ook de presentatie kan alvast een beeld vormen hoe het er in de klas van de jongste kleuters aan toe gaat. Hoe ziet een dag er uit? Wat heeft de peuter bij de start nodig? 

Op www.klasse.be/ouders vind je heel wat informatie en veel gestelde vragen, tips en weetjes over voor het eerst naar school gaan.

Zindelijkheid
Wij krijgen veel vragen rond zindelijkheid.
Ideaal is je kind zindelijk vóór hij instapt in de school. Want zindelijk naar school gaan, is in het belang van jouw kind. Dan kan de school zich toeleggen op haar kerntaak: onderwijs geven. Echter lukt dit niet altijd bij alle kinderen. 

Met vragen over zindelijkheidstraining kan je terecht bij Kind en Gezin - Zindelijkheid.

Wensen jullie meer informatie omtrent inschrijven in een school, dan kunnen jullie deze op onderstaande website terugvinden.
https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/inschrijven-en-aanmelden-in-een-school.

 

Alle ontvangen, persoonsgebonden informatie is vertrouwelijk en valt onder de toepassing van de privacywetgeving.

 ​

   buitenklas in gebruik    sfeerbeeld de nieuwe wegel    leerlingenraad    buitenklas01  

 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Wegel
B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo
09/377.29.65
info.dewegel@coltd.be