- Inschrijvingen - Momenteel schakelen we met met alle basisscholen binnen stad Eeklo over naar een nieuw aanmeldingssysteem. Meer info kan u lezen op onze website

Aanmelden voor schooljaar 2024 - 2025

Gaat je kind voor het eerst naar school of zoek je een nieuwe kleuterschool of lagere school voor jouw kind?

Iedereen die zijn kind wil inschrijven in een kleuterschool of lagere school in Eeklo voor schooljaar 2024 – 2025 moet zich aanmelden via het centrale aanmeldsysteem.

Alle kinderen die geboren zijn in 2022 kunnen zich aanmelden.

Hoe moet ik mijn kind aanmelden?

 1. Vanaf 27 februari kan je je aanmelden
 2. Je hebt tijd tot 19 maart
 3. Er wordt geen rekening gehouden met het tijdstip van aanmelden. Je moet je niet haasten om de eerste te zijn.

Waar moet ik mijn kind aanmelden?

https://www.eeklo.be/aanmeldenbo

of klik op de link hierboven

Hoe wordt de school voor mijn kind gekozen?

Na de aanmeldperiode gaan we aan de slag met je aanmelding. De aangemelde leerlingen worden geordend volgens deze criteria:

 1. De gekozen school
 2. kinderen van personeel op school krijgen voorrang. Broers en zussen die al naar de gekozen school gaan, krijgen ook voorrang.
 3. De afstand tussen de school en het domicilieadres (waar je woont) of het werkadres van één van de ouders.
 4. Bij kinderen die op dezelfde plaats in de rangorde staan, beslist het toeval de volgorde. Dat gebeurt door een automatisch computerprogramma.
 5. Ten laatste op 19 april 2024 kom je via e-mail te weten in welke school je je kind kan inschrijven.

Wat moet ik doen na de aanmelding?

Als je kind is aangemeld krijg je ten laatste op 19 april 2024 een e-mail. Via die e-mail kom je te weten in welke school je je kind kan inschrijven.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • Je kind heeft een gunstig ticket voor de school van je eerste keuze. Neem contact op met de school om de inschrijving te voltooien. Doe dit voor 13 mei 2024.
 • Je kind heeft geen gunstig voor je eerste keuze, maar kan wel inschrijven in een andere school van je keuze. Neem contact op met de school om je inschrijving te voltooien. Doe dit voor 13 mei 2024.
 • Je kind heeft nergens een gunstig ticket. Je kan je kind nergens inschrijven. Je moet wachten op de vrije inschrijvingsperiode. Die start op 23 mei 2024. Je kan je kind dan inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn overgebleven. Let op: er zullen verschillende scholen vol zitten.

Opgelet !

Een aanmelding is niet hetzelfde als een inschrijving. Na 19 april 2024 moet je je kind zelf inschrijven met het ontvangen ticket. Doe dit voor 13 mei 2024.

Korte samenvatting:

Dinsdag 27 februari 2024 om 9:00 uur

Start aanmeldperiode. Je kan je kind aanmelden.

Dinsdag 19 maart 2024 om 23:30 uur

Einde aanmeldperiode.

Vrijdag 19 april 2024

Je krijgt een e-mail. Hierin staat in welke school je je kind kan inschrijven.

22 april 2024 tot 13 mei 2024

Je moet je kind inschrijven in de juiste school met het ticket.

Donderdag 23 mei 2024

Start vrije inschrijvingsperiode. Iedereen kan inschrijven voor de vrije plaatsen.

 

Vrije plaatsen voor het schooljaar 2024-2025 

 

Totale capaciteit

Aantal vrije plaatsen

Geboortejaar 2022

60

 28

Geboortejaar 2021

60 

 21

Geboortejaar 2020

60

 0

Geboortejaar 2019

60 

 0

Eerste leerjaar

60

 0

Tweede leerjaar

60 

 0

Derde leerjaar

60

 0

Vierde leerjaar

60 

 0

Vijfde leerjaar

60

 0

Zesde leerjaar

60

 

 ​

   buitenklas in gebruik    sfeerbeeld de nieuwe wegel    leerlingenraad    buitenklas01  

 

Copyright © College O.-L.-V.-ten-Doorn

Basisschool De Wegel
B.L.Pussemierstraat 120, 9900 Eeklo
09/377.29.65
info.dewegel@coltd.be